as de guía

  • bowline

ballestrinque

  • clove hitch

constrictor

  • constrictor

empalme de escota

  • sheet bend

lazo de mariposa alpino

  • alpine butterfly

nudo de rizo

  • reef knot

vuelta redonda y dos medios cotes

  • round turn & two half hitches