O‘Reilly

Color Name Samples

The 140 web color names are displayed alphabetically in the table below along with their respective RGB values.

aliceblue

240,248,255
F0F8FF

darkslategray

47,79,79
2F4F4F

lightsalmon

255,160,122
FFA07A

palevioletred

219,112,147
DB7093

antiquewhite

250,235,215
FAEBD7

darkturquoise

0,206,209
00CED1

lightseagreen

32,178,170
20B2AA

papayawhip

255,239,213
FFEFD5

aqua

0,255,255
00FFFF

darkviolet

148,0,211
9400D3

lightskyblue

135,206,250
87CEFA

peachpuff

255,239,213
FFDAB9

aquamarine

127,255,212
7FFFD4

deeppink

255,20,147
FF1493

lightslategray

119,136,153
778899

peru

205,133,63
CD853F

azure

240,255,255
F0FFFF

deepskyblue

0,191,255
00BFFF

lightsteelblue

176,196,222
B0C4DE

pink

255,192,203
FFC0CB

beige

245,245,220
F5F5DC

dimgray

105,105,105
696969

lightyellow

255,255,224
FFFFE0

plum

221,160,221
DDA0DD

bisque

255,228,196
FFE4C4

dodgerblue

30,144,255
1E90FF

lime

0,255,0
00FF00

powderblue

176,224,230
B0E0E6

black

0,0,0
000000

firebrick

178,34,34
B22222

limegreen

50,205,50
32CD32

purple

128,0,128
800080

blanchedalmond

255,255,205
FFEBCD

floralwhite

255,250,240
FFFAF0

linen

250,240,230
FAF0E6

red

255,0,0
FF0000

blue

0,0,255
0000FF

forestgreen

34,139,34
228B22

magenta

255,0,255
FF00FF

rosybrown

188,143,143
BC8F8F

blueviolet

138,43,226
8A2BE2

fuchsia

255,0,255
FF00FF

maroon

128,0,0
800000

royalblue

65,105,225
4169E1

brown

165,42,42
A52A2A

gainsboro

220,220,220
DCDCDC

mediumaquamarine

102,205,170
66CDAA

saddlebrown

139,69,19
8B4513

burlywood

222,184,135
DEB887

ghostwhite

248,248,255
F8F8FF

mediumblue

0,0,205
0000CD

salmon

250,128,114
FA8072

cadetblue

95,158,160
5F9EA0

gold

255,215,0
FFD700

mediumorchid

186,85,211
BA55D3

sandybrown

244,164,96
F4A460

chartreuse

127,255,0
7FFF00

goldenrod

218,165,32
DAA520

mediumpurple

147,112,219
9370DB

seagreen

46,139,87
2E8B57

chocolate

210,105,30
D2691E

gray

128,128,128
808080

mediumseagreen

60,179,113
3CB371

seashell

255,245,238
FFF5EE

coral

255,127,80
FF7F50

green

0,128,0
008000

mediumslateblue

123,104,238
7B68EE

sienna

160,82,45
A0522D

cornflowerblue

100,149,237
6495ED

greenyellow

173,255,47
ADFF2F

mediumspringgreen

0,250,154
00FA9A

silver

192,192,192
C0C0C0

cornsilk

255,248,220
FFF8DC

honeydew

240,255,240
F0FFF0

mediumturquoise

72,209,204
48D1CC

skyblue

135,206,235
87CEEB

crimson

220,20,60
DC143C

hotpink

255,105,180
FF69B4

mediumvioletred

199,21,133
C71585

slateblue

106,90,205
6A5ACD

cyan

0,255,255
00FFFF

indianred

205,92,92
CD5C5C

midnightblue

25,25,112
191970

slategray

112,128,144
708090

darkblue

0,0,139
00008B

indigo

75,0,130
4B0082

mintcream

245,255,250
F5FFFA

snow

255,250,250
FFFAFA

darkcyan

0,139,139
008B8B

ivory

255,240,240
FFFFF0

mistyrose

255,228,225
FFE4E1

springgreen

0,255,127
00FF7F

darkgoldenrod

184,134,11
B8860B

khaki

240,230,140
F0E68C

moccasin

255,228,181
FFE4B5

steelblue

70,130,180
4682B4

darkgray

169,169,169
A9A9A9

lavender

230,230,250
E6E6FA

navajowhite

255,222,173
FFDEAD

tan

210,180,140
D2B48C

darkgreen

0,100,0
006400

lavenderblush

255,240,245
FFF0F5

navy

0,0,128
000080

teal

0,128,128
008080

darkkhaki

189,183,107
BDB76B

lawngreen

124,252,0
7CFC00

oldlace

253,245,230
FDF5E6

thistle

216,191,216
D8BFD8

darkmagenta

139,0,139
8B008B

lemonchiffon

255,250,205
FFFACD

olive

128,128,0
808000

tomato

253,99,71
FD6347

darkolivegreen

85,107,47
556B2F

lightblue

173,216,230
ADD8E6

olivedrab

107,142,35
6B8E23

turquoise

64,224,208
40E0D0

darkorange

255,140,0
FF8C00

lightcoral

240,128,128
F08080

orange

255,165,0
FFA500

violet

238,130,238
EE82EE

darkorchid

153,50,204
9932CC

lightcyan

224,255,255
E0FFFF

orangered

255,69,0
FF4500

wheat

245,222,179
F5DEB3

darkred

139,0,0
8B0000

lightgoldenrodyellow

250,250,210
FAFAD2

orchid

218,112,214
DA70D6

white

255,255,255
FFFFFF

darksalmon

233,150,122
E9967A

lightgreen

144,238,144
90EE90

palegoldenrod

238,232,170
EEE8AA

whitesmoke

245,245,245
F5F5F5

darkseagreen

143,188,143
8FBC8F

lightgrey

211,211,211
D3D3D3

palegreen

152,251,152
98FB98

yellow

255,255,0
FFFF00

darkslateblue

72,61,139
483D8B

lightpink

255,182,193
FFB6C1

paleturquoise

175,238,238
AFEEEE

yellowgreen

154,205,50
9ACD32

Back to top


oreilly.com Home | O'Reilly Bookstores | How to Order | O'Reilly Contacts
International | About O'Reilly | Affiliated Companies | Privacy Policy

© 2001, O'Reilly & Associates, Inc.